Óánægja er innann Gæðingadómarafélagsins

Óánægja er innann Gæðingadómarafélagsins

Deila

Óánægja er innann Gæðingadómarafélagsins með afskipti stjórnar LM og stjórnar LH af skipun yfirdómara á Landsmótið. Telja menn þau afskipti  draga úr trúverðugleika dómstarfa vegna þess að ekki var staðið faglega að þessu vali. Skipun yfirdómara var gerð þvert gegn vilja, GDLH, en GDLH taldi hann ekki réttann í starfið meðal annars vegna áminninga sem hann hefur hlotið frá Aganefnd LH. Auk þess telja menn ákveðna hagsmunaárekstra vera augljósa þar sem skipaður yfirdómari er einnig yfirmaður keppnisnefndar LH, en í reglugerð keppnisnefndar LH segir :

  1. grein
    Keppnisnefnd skal fara yfir skýrslur yfirdómnefnda og framkvæmdanefnda móta til glöggvunar og yfirsýnar á ágreiningsefnum sem upp kunna að koma, svo og vandamálum sem verða í mótaframkvæmd. Skal nefndin gera tillögur til stjórnar LH um breytingar á reglum til að koma í veg fyrir slík ágreiningsefni og vandamál.

Ólafur Árnason stjórnarmaður í GDLH sendi yfirlýsingu inn á Facebook síðu Gæðingadómara en sú yfirlýsing er eftirfarandi.

Yfirlýsing vegna dómaramála á Landsmóti 2018                                                                                                                                                                                        19.06.2018

Ágætu félagar.

 

Ferlið í kringum úthlutun dómara á Landsmót 2018 hefur verið lærdómsríkt í mínum huga. Þar tel ég hafa verið tekist málefnalega á innan stjórnar GDLH um skipun dómara og áhersla lögð á að finna sterkustu liðsheildina byggða á þáttum eins og reynslu við dómstörf, tengingum við keppendur og hæfileikann til að starfi í teymi. Margir hæfir dómarar sóttu um og lagði stjórnin sig fram við að finna sterkustu heildina til að dæma þetta mikilvæga mót.

Hefð hefur verið fyrir því að stjórn GDLH hefur lagt lista fyrir dómaranefnd LH með nöfnum þeirra dómara sem stjórnin telur mynda sterkasta teymið á þeirri stundu. Sá listi hefur einnig innihaldið tillögur stjórnar um yfirdómara og eftirlitsdómara á Landsmóti. Ekkert fordæmi virðist vera fyrir því að stjórn LH eða LM fari að skipta sér af því vali, enda óumdeilanlegt að stjórn GDLH er mun hæfari til að skipa dómara, yfirdómara og eftirlitsdómara heldur en stjórnir LH og LM.

Það kemur fram í lögum LH, að framkvæmdanefnd LM hafi rétt til að starfi í samráði við dómaranefnd við val á yfirdómara.  Það val ber hinsvegar að byggja á dómaralista sem samþykktur er af dómaranefnd LH, og eins og áður segir,  í samráði við hana.

Það kom því stjórn GDLH á óvart þegar stjórn LM fór að leggja hart að stjórninni að velja ákveðinn einstakling í stöðu yfirdómara og barst stjórninni bréf varðandi það áður en dómaralistinn hafði verið birtur. Er stjórn GDLH tilkynnti stjórn LM að faglega yrði valið í stöðu yfirdómara og því ekki orðið við kröfum þeirra, þá barst stjórn GDLH bréf frá stjórn LH þar sem óskað var eftir útskýringum á því hversvegna ekki hafi verið komið til móts við stjórn LM við val á yfirdómara.  Rétt er að taka fram að viðkomandi einstaklingur var ekki á dómaralistanum sem lagður var fyrir dómaranefnd LH.

Eins og áður segir þá lagði stjórn GDLH dómaralistann fyrir dómaranefnd LH en á þeim lista voru 14 einstaklingar en ekki sá einstaklingur sem stjórn LM krafðist að fá í starfið. Dómaranefnd LH er að öllu jöfnu skipuð formanni LH, formanni GDLH og formanni HÍDÍ, en að þessu sinni sáu fleiri stjórnarmenn LH sig knúna til að mæta á fundinn. Þar var lögð mikil áhersla á að vísa einum aðila af áðurnefndum 14 manna lista, og koma þannig yfirdómaraefni LM á listann. Rétt er að taka fram að yfirleitt er stjórn LH ekki að beita sér svona og sem dæmi þá var stjórn HÍDÍ búin að birta dómaralistann sinn opinberlega áður en fundurinn var haldinn.

Það er mikið undir á Landsmóti og því mikilvægt að allir dómarar, og sérstaklega yfirdómari, séu hafnir yfir allan grun um óeðlileg vinnubrögð eða hagsmuni. Í mínum huga finnst mér ferlið í kringum skipun yfirdómara á Landsmót 2018, alls ekki hafið yfir þann grun, heldur frekar gera þá stöðu tortryggilega. Stjórn LM og vissir stjórnarmenn LH lögðu mikið á sig til að koma sínum aðila í stöðu yfirdómara án þess að ræða það fyrst við stjórn GDLH. Það hlýtur því að vekja upp spurningar hvaða hagsmunir liggja þarna á bakvið og hversvegna stjórnir LH og LM beita sér af þessu afli til að fá ákveðinn einstakling í stöðu yfirdómara enda hvorug stjórn með faglega þekkingu til að meta hæfileika dómara til að dæma Landsmót eða sinna starfi yfir- eða eftirlitsdómara.

Ég hef dæmt undanfarin Landsmót og mér var sýndur sá heiður að vera valinn í dómarateymi Landsmóts 2018. En í ljósi þeirra starfshátta sem ég hef útlistað hér að ofan, þá hef ég tekið þá ákvörðun að dæma ekki  Landsmót 2018 þó ég hafi hafi haft mikinn áhuga á því að gera það. Tel ég að áðurnefnd vinnubrögð stjórna LM og LH dragi úr trúverðugleika á faglegu vali dómarateymisins auk þess sem ég ber ekki traust til þess yfirdómara sem valinn var í starfið af stjórn LM enda ekki faglega staðið að því vali.

Virðingarfyllst

Ólafur Árnason

Gæðingadómari og stjórnarmaður í Gæðingadómarfélaginu

 

 

ENGAR ATHUGASEMDIR

SKRIFA ATHUGASEMD